In Swedish In English In Danish In Norwegian In Icelandic In Finish In Estonian In Latvian In Lithuanian
language

Unomat

Ställdonssystem - Unomat - OKIN

Unomat är ett singelställdon som kan monteras på chassin för dubbelställdon. Denna speciella motor är framtagen för att kunna erbjuda ett kostandseffektivt alternativ för instegsmodeller där justering av endast ryggstödet önskas.

Med en extern transformator av SMPS-typ uppfyller Unomat kraven i ekodesign-direktivet med en standby- förbrukning på under 0,5 W.


+ Kraft: max 3 500 N tryck, ingen dragande av säkerhetsskäl
+ Hastighet: max 4,2 mm/s 

Datablad