In Swedish In English In Danish In Norwegian In Icelandic In Finish In Estonian In Latvian In Lithuanian
language

Iprox 2 Out-of-bed

handkontroll - Dewert - Iproxx 2 Out-of-bed
handkontroll - Dewert

IPROXX 2 Out-of-Bed är en version av IPROXX 2 som kan användas i vårdsängar för att indikera att patienten har lämnat sin säng.

Handkontrollen leveeras i ett set (Out-of Bed system) med en specialversion av styrenheten CU 155 och med en till sex externa gränslägesbrytare, alternativt en kundspecifik silikonmatta med brytare.

Handkontrollen har 2 LED i två färger som visar den valda fördröjningen mellan att patienten lämnar sängen och att larmet aktiveras.

IPROXX 2 Out-of-Bed kan levereras med max åtta knappar. Handkontrollen kan också förses med integrerad mekanisk låsning av funktioner.

Datablad