In Swedish In English In Danish In Norwegian In Icelandic In Finish In Estonian In Latvian In Lithuanian
language

SMPS PD12/PD13

SMPS PD12/PD13
Dewert

De switchade spänningsaggregaten PD 12 och PD 13 anpassar sig automatiskt till aktuell nätspänning i landet de används, vilket betyder att endast en matchande nätkabel måste väljas.

PD 12 och PD 13 har en mycket låg energiförbrukning i stand by (<0,5 W) och uppfyller EUS ECO-design-direktiv 2009/125/EC.

Aggregaten finns med DC- eller LS-plugg på sekundärsidan och har statusindikering via en grön LED.

+ Utspänning: 29 V DC konstant
+ Inspänning: 100-240 V AC
+ Säkerhet: NTC temperatursensor, primärsäkring, övebelastningsskydd, skydd mot för hög ström, kortslutningsskydd
+ Option: kabelsäkring, väggkontakt som ersätter nätkabeln för EU, UK, USA, AUS, JP (PD12), anslutning för 2 x 9V-batterier för nödsänkning (PD 13)

Datablad